hourly2008-07-20http://uhakb634.deai.com/n.k/UHAKB634/20080720hourly2008-07-18http://uhakb634.deai.com/n.k/UHAKB634/20080718hourly2008-07-17http://uhakb634.deai.com/n.k/UHAKB634/20080717hourly2008-07-16http://uhakb634.deai.com/n.k/UHAKB634/20080716hourly2008-07-13http://uhakb634.deai.com/n.k/UHAKB634/20080713